Ytong armuotos plokštėsšiuolaikiškas sprendimas statant pramoninių, prekybos, biuro ir visuomeninės paskirties objektų sienas.

Didelių matmenų Ytong armuotos plokštės skirtos lauko apsauginėms, vidinėms ir priešgaisrinėms sienoms statyti. Šio tipo pertvaros statomos pramoniniuose, prekybos, biuro ir visuomeninės paskirties objektuose. Svarbiausi Ytong armuotų plokščių naudojimo privalumai:

 • didelė šilumos ir garso izoliacija,
 • didelė šilumos akumuliacija (apsauga nuo perkaitimo),
 • puikus atsparumas ugniai,
 • trumpa montavimo trukmė.

4

Šilumos izoliacija

Aukšta Ytong armuotų elementų šilumos izoliacija suteikia gali-mybę naudoti juos pastatų, kurių projektinė temperatūra ≤ 16°C, 20 cm storio sienoms be papildomo šiltinimo mūryti.

Atsparumas ugniai

Pertvaros iš Ytong armuotų elementųyra nedegios ir įkaista daug lėčiau negu kitos statybinės medžiagos, todėl pagerina pastato ir jame laikomų medžiagų apsaugą:

 • apriboja ugnies plitimo pastato viduje riziką,
 • neskatina kitų ugnies šaltinių (pvz., nuo degančių lašų, spinduliavimo) atsiradimo,
 • neišskiria nuodingų dujų,
 • apriboja dūmų ir dujų, susidarusių degant kitoms medžiagoms, plitimą,
 • saugo nuo ugnies persimetimo į gretimus pastatus,
 • saugo, kad ugnis nepatektų į pastato vidų,
 • švelnina sprogimo padarinius.

Šilumos apsauga vasarą

Pertvaros iš Ytong plokščių taip pat užtikrina aukštą šiluminę inerciją, todėl vasarą patalpos neįkaista, žymiai sumažina jų vėdinimo sąnaudas.

Garso izoliacija

Kiekvieno tipo patalpai taikomi skirtingi apsaugos nuo garso reikalavimai. Masyvios Ytong pertvaros suteikia objektui galimybę atitikti šiuos parametrus ir tinkamas eksploatavimo sąlygas.